Loading...

Karnataka State OBC Wing

Sl.NO NAME DESIGNATION DISTRICT
1 Shri K.V. Amarnath President Bangalore
2 Shri. S Anand Working president Bangalore
3 Shri.B .Umesh Working president Ramanagara
4 Shri C.M. Nagaraja Working president Bangalore